Aan de slag met de SUVIS

Aan de slag met de SUVIS

Drie van de zes scholen van PCBO in Rijnsburg maken gebruik van de SUVIS-regeling, oftewel de Specifieke uitkering ventilatie in scholen waarmee het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen verbeterd kan worden. Wim Driebergen ondersteunde het schoolbestuur vanuit zijn rol als beleidsmedewerker huisvesting bij de aanvraag. “Het is belangrijk om deskundigheid in te huren als je die niet in huis hebt.”

“Het is fijn dat de regeling er is. De luchtkwaliteit van een school is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. In een goed klimaat kun je je aandacht erbij houden en blijf je scherp”, vertelt Wim Driebergen. Zelf heeft hij vroeger ook op een van de scholen van PCBO gezeten. Toen zijn kinderen volgden werd hij bestuurslid van de vereniging en bekleedde hij de rol van penningmeester. Zijn kinderen zijn inmiddels groot, maar de portefeuille huisvesting heeft hij altijd behouden. “De aanvragen zijn toegekend, nu gaan we aan de slag met het plannen van de werkzaamheden. Dat is echt maatwerk, elk gebouw is anders. Voor de plannen, planning en uitvoering hebben we de hulp van Versluisgroep ingeroepen.” 

Advies
De subsidie dekt maximaal 30% van de totale kosten. Vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting dienen gemeenten en schoolbesturen samen afspraken te maken over de overige 70%. Wim Driebergen: “Natuurlijk wil je altijd liever een grotere bijdrage, maar hier moeten we het nu eenmaal mee doen. Het is aan scholen om te besluiten of ze het waard vinden om te investeren. Voor drie van de PCBO-scholen besloten we geen gebruik te maken van de regeling. Eén schoolgebouw is net nieuw en de andere twee scholen staan op de lijst voor een complete renovatie in de komende jaren. Het is efficiënter de ventilatie in de totaalrenovatie aan te pakken”, vertelt Driebergen. “Voor het indienen van de aanvraag voor de andere drie scholen hebben we de hulp van een bouwkundig adviseur ingeroepen. We lieten een quickscan uitvoeren om in kaart te brengen wat er per gebouw moest gebeuren, zodat we de benodigde investeringsbegroting aan konden leveren. Scholen zijn tot veel in staat, maar je kunt niet van een schoolbestuur verwachten dat ze overal verstand van hebben. Heb je de deskundigheid niet in huis, huur deze dan zeker in.”
 
Het budget van de SUVIS-regeling is opgehoogd. De SUVIS is daarom weer open van 1 oktober 2021 tot en met 31 januari 2022. Advies nodig? Neem contact met ons op, Versluisgroep ondersteunt u graag.

 


Reacties