Baan of inkomen kwijt tijdens de coronacrisis?

Baan of inkomen kwijt tijdens de coronacrisis?

Mensen die tijdens de coronacrisis hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken, en extra steun nodig hebben om zelf nieuw werk te vinden, kunnen terecht bij het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) Holland Rijnland. Dit team helpt werkzoekenden met bijvoorbeeld intensieve begeleiding, sollicitatietraining, loopbaangesprekken, scholing of praktijkleren in kansrijke sectoren zoals de zorg, logistiek en techniek. Het team staat dagelijks klaar om werkzoekenden te helpen hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en werkeloosheid te voorkomen.

Het onlangs opgerichte Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) is een samenwerking van gemeenten, UWV, vakbonden, werkgeversorganisaties, het beroepsonderwijs en de uitzendbranche. Door deze krachten te bundelen wordt de dienstverlening voor werkzoekenden en werknemers die hun baan dreigen te verliezen flink uitgebreid.

Wie kan er gebruik maken van deze dienstverlening?
Het RMT richt zich op mensen die na 12 maart 2020 hun baan zijn verloren of dreigen kwijt te raken én extra ondersteuning nodig hebben bij het vinden van nieuw werk, waaronder ook zelfstandig ondernemers en jongeren. Het team zorgt met haar aanpak voor meer kansen voor werkzoekenden en een betere match met het beschikbare werk in Holland-Rijnland, ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Er is speciale aandacht voor o.a. (ex) werknemers in sectoren waarin nu weinig werkgelegenheid is, zzp’ers die zich willen oriënteren op ander werk, schoolverlaters zonder diploma of startkwalificatie en mensen die extra steun nodig hebben om aan het werk te komen.

Snel naar werk
Wethouder Yvonne van Delft (gemeente Leiden): “We hebben iedereen nodig op de arbeidsmarkt. Er liggen juist nu veel kansen voor mensen die tijdens de crisis hun baan of opdrachten zijn verloren. Zeker nu de Corona-steunpakketten vanuit de Rijksoverheid worden afgebouwd, verwachten we dat meer mensen deze hulp goed kunnen gebruiken. Een team van experts geeft je advies, helpt je vooruit en vergroot jouw kans op een baan of nieuwe opdrachten. Dus heb je hulp nodig, neem dan contact op met ons Regionaal Mobiliteitsteam.”

Rob van Hooven, rayonmanager UWV: “In de regio merken wij al enige tijd hoe succesvol het is als alle partijen van het begin af aan met elkaar samenwerken. Het Regionaal Mobiliteitsteam staat voor preventieve dienstverlening en het gebruik maken van elkaars instrumentarium. Juist dit voorkomt dat mensen buitenspel komen te staan en er snel perspectief op werk is.”

Jan Stam, regio coördinator FNV: “Wij als vakbonden hebben een unieke samenwerking opgebouwd in deze regio met werkgeversorganisaties, met de gemeenten, het UWV, beroepsonderwijs en allerlei andere organisaties. Als vakbonden staan we dicht bij de werkvloer. We weten wat er speelt. Als er problemen zijn, bijvoorbeeld door faillissementen of sociale plannen, dan staan we dichtbij de mensen en zullen we alles in het werk stellen om langdurige, of zelfs korte werkeloosheid te voorkomen.”

Landelijk initiatief
Het RMT is een initiatief van de Rijksoverheid. In heel Nederland zijn er 35 teams. Het kabinet kondigde eerder een aanvullend sociaal pakket aan om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. De Regionale Mobiliteitsteams spelen daar dit jaar en komend jaar een belangrijke rol in. Voor de aanpak heeft het kabinet eerder €195 miljoen beschikbaar gesteld.

Regio Holland Rijnland
Onder het RMT Holland Rijnland vallen de gemeenten; Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude.

Meer weten over het RMT
Kijk voor meer informatie en contact op www.rmthollandrijnland.nl.

 


Reacties