Belangrijke wijzigingen voor internationale ondernemers

Belangrijke wijzigingen voor internationale ondernemers

Op de derde dinsdag van september vindt normaliter in stijl en met de nodige pracht en praal de presentatie plaats van de Miljoenennota en de belastingplannen voor 2022. Maar net als vorig jaar was het ook dit keer een sober gebeuren. Ook werden er geen grootse beleidswijzigingen ten aanzien van de belastingen gemeld, alhoewel er toch wel wat interessant nieuws op dat vlak naar voren kwam.

We hebben nog te maken met een lopende kabinetsformatie en dus een demissionair kabinet. Dit betekent dat dit kabinet geen grote beleidswijzigingen kan inzetten. Bovendien waren de meeste maatregelen uit het Belastingplan 2022 al min of meer uitgelekt of zelfs al aangekondigd door het kabinet. In plaats van alle voorgestelde wijzigingen op te nemen in één Belastingplan, wat niet altijd de zorgvuldigheid en kwaliteit ten goede komt, besloot het kabinet wederom om (grote) inhoudelijke wijzigingen op te nemen in aparte wetsvoorstellen.Naast het Belastingplan en de bekende ‘overige fiscale maatregelen’ treffen we voorstellen aan over belastingheffing van hybride entiteiten, aandelenoptieregelingen, een verlaging van de verhuurdersheffing en een regeling die de mogelijkheid van tegemoetkoming opent voor schrijnende gevallen.

Daarnaast is in de late namiddag van 21 september 2021 ook het wetsvoorstel ‘Tegengaan Mismatches Bij Toepassing Zakelijkheidsbeginsel’ ingediend.

Lees meer

 


Reacties