Bezoek aan de stad in balans

Bezoek aan de stad in balans

Bezoekers zijn belangrijk voor het creëren en behouden van een aantrekkelijke stad. Tegelijkertijd is de stad ook een plek om te wonen. Hoe versterken we zowel de levendigheid als de leefbaarheid in Leiden en behouden we de balans tussen het leven in en het beleven van de stad? Dat staat in de ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden’. In de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ zijn aan de hand van deze visie regels uitgewerkt voor het verhuren van woonruimte aan toeristen. Na periodes van participatie en inspraak vraagt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad beiden stukken vast te stellen.

Leiden ontvangt allerlei verschillende bezoekers in de binnenstad: eigen inwoners, inwoners uit de regio, dagjesmensen en congresbezoekers. Dankzij hen hebben veel mensen een baan en zijn er voldoende klanten voor de winkels, de markt en onze musea. Door bezoekers blijven ook faciliteiten in de stad bestaan, waardoor Leiden een aantrekkelijke complete stad is. Tegelijkertijd is de stad ook een plek om te wonen. Het college wil dat bezoek aan onze mooie stad niet ten koste gaat van de leefbaarheid.

Balans
In de visie op de bezoekerseconomie van Leiden staat hoe we de levendigheid en leefbaarheid versterken en de balans er tussen behouden. Dit doen we door aan te sluiten bij het profiel van de stad. Leiden is een stad van internationale kennis en historische cultuur. De bezoekerseconomie focust daarom op bezoek aan cultuur, erfgoed en de congresmarkt. Grootschalig watertoerisme en grootschalig dagbezoek in groepsverband wil de gemeente vermijden. Duurzaamheid en inclusie zijn randvoorwaarden. Leiden kiest voor spreiding in tijd en ruimte van activiteiten en bezoekers en zet in op samenwerking met de regio en belanghebbenden. Ook gaat de gemeente de stand van zaken rondom bezoek aan Leiden actief in de gaten houden en waar nodig bijsturen.

Regels toeristische verhuur
Een van de uitwerkingen van de visie zijn de regels rondom toeristische verhuur. Op dit moment kunnen eigenaren van woningen in Leiden hun eigen woonruimte alleen aan toeristen verhuren als het onderdeel is van een bed & breakfast. Het verhuren van een eigen woning, bijvoorbeeld via Airbnb, is over de hele wereld populair. Het college wil de gastvrijheid van Leiden en de deeleconomie steunen, maar ook de stad leefbaar houden. Daarom wordt het in Leiden mogelijk om maximaal 30 nachten je eigen woning toeristisch te verhuren als je zelf afwezig bent, zoals tijdens vakanties. Dit kan na een verplichte registratie bij een landelijk registratiepunt. Dit registratienummer is nodig op verhuurplatforms van Airbnb en Booking.com. Voor elke overnachting draagt de verhuurder toeristenbelasting af.

Reacties uit de stad
Voorafgaand aan het besluit om de ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden’ en de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ aan de gemeenteraad aan te bieden, heeft de stad op beide stukken gereageerd. Op de conceptvisie kwamen vijftien inspraakreacties binnen. Het belang van de georganiseerde zakelijke markt is toegevoegd, het ontstaan en het doel van Leiden & Partners (voorheen Leiden Marketing) is aangescherpt en de visie sluit nu aan bij de nieuwste inzichten op gebied van duurzame ontwikkeling van toerisme. Ook is de leesbaarheid van het stuk door de opmerkingen verbeterd: jargon is vervangen, definities aangescherpt en hyperlinks toegevoegd. Op de concept beleidsnota kwamen zeven inspraakreacties binnen. Net als het college geven bewoners aan het belangrijk te vinden dat toeristische verhuur van woonruimte niet tot meer schaarste op de woningmarkt leidt. Naar aanleiding van een reactie over het belang van handhaving, is de nota aangepast door de boetebedragen op te nemen voor overtreding van het maximum aantal nachten.

Vervolg
De stukken en de bijlagen staan op de besluitenlijst van het college en staan binnenkort op de website van de gemeenteraad: gemeenteraad.leiden.nl (zonder www ervoor). De raadscommissie Werk en Middelen zal de ‘Visie op de bezoekerseconomie van Leiden’ en de beleidsnota ‘Toeristische verhuur van woonruimte Leiden 2021’ behandelen. Op gemeenteraad.leiden.nl staat wanneer en welke inspreekmogelijkheden er bij de gemeenteraad zijn.

 


Reacties