Een showcase: de circulaire renovatie van C-Bèta loods op Schiphol Trade Park

Een showcase: de circulaire renovatie van C-Bèta loods op Schiphol Trade Park

Welke lessen hebben opdrachtgever, architect en aannemer getrokken?Out of the box-denken, de ambitie hebben om het samen voor elkaar te boksen, maar ook heel veel creatief en op maat werken. Dat lijken de sleutelwoorden voor circulair bouwen. In de gemeente Haarlemmermeer liet gebiedsontwikkelaar SADC onlangs een loods renoveren die onderdeel is van de voormalige hoeve C-Bèta. In de ‘nieuwe’ loods is werkruimte gecreëerd met hergebruikt bouwmateriaal. Ook het dak en de gevel werden circulair opgeknapt. De loods staat als een huis, maar de weg ernaartoe had de nodige hobbels. Een terugblik op het proces levert een interessant rijtje lessons learned voor circulair bouwen op. De belangrijkste resultaten staan in kadertekst 1, onderaan het artikel. Hieronder een toelichting van alle partijen.

“Dit gebouw laat goed zien waar we voor staan. En de renovatie is voor ons allemaal – opdrachtgever, architect, aannemer en ook leveranciers – een leerzame, maar bij aanvang onvoorspelbare en avontuurlijke reis geweest.” Aan het woord is Isaac Roeterink, projectmanager bij SADC. Samen met collega Eelco Kienhuis neemt hij deel aan de evaluatie over de renovatie van de oude loods bij C-Bèta, de circulaire proeftuin van SADC in het voorhuis van een 125 jaar oude hoeve in Hoofddorp. Ook zijn aangeschoven de uitvoerders van de renovatie: Erik Brusse van DOOR Architecten in Amsterdam en namens hoofdaannemer Heembouw Kantoren B.V. uit Berkel en Rodenrijs projectleider Jan Altorf, commercieel manager Martijn Icke en werkvoorbereider Bianca Woutersen. De drie partijen zetten begin 2020 hun handtekening onder het definitieve ontwerp en de aanneemovereenkomst voor de loods. Er was al zeker een jaar aan vooraf gegaan met het maken van een voorontwerp en vooral het scouten van herbruikbare bouwmaterialen.

Practice what you preach
De hoeve ligt aan de Rijnlanderweg op Schiphol Trade Park vlakbij de A4, op een punt waar dynamische bedrijvigheid en bestaande bebouwing elkaar ontmoeten. SADC is bezig met de ontwikkeling van het gebied, vanuit principes van de circulaire economie. Hier verrijst stapje voor stapje het meest duurzame en innovatieve business park van Europa. C-Bèta is in het gebied de plek om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Startups en scale-ups hebben er de ruimte om te werken, samen te komen en kennis te delen over circulaire gebiedsontwikkeling. Al snel na de opening in 2018 moest SADC gaan nadenken over uitbreiding omdat de vraag naar flexplekken groter bleek dan het aanbod. De keuze nieuw bouwen of gebruik maken van bestaand, was snel gemaakt. Isaac: “C-Bèta is voor ons een locatie waar bedrijven kunnen werken, experimenteren en evenementen worden georganiseerd. Een showcase waarmee we anderen willen inspireren. We opereren vanuit de overtuiging practice what you preach; SADC wil de circulaire transitie aanjagen en stelt op dat gebied eisen aan klanten. Dan moet je wel laten zien wat je zelf doet.”

“Met een traditionele benadering is het lastig dit soort projecten van de grond te krijgen.” 
Isaac Roeterink, SADC

Het werd dus renoveren van de leegstaande loods van 1.000 m2 naast de oude hoeve. “Onze opdracht was breed: we hebben een pand met een beperkte houdbaarheid, we weten dat het asbesthoudend is en schade heeft. En we willen werkruimtes creëren die we op termijn eenvoudig kunnen ontmantelen en elders opnieuw opbouwen”, schetst Isaac het voortraject. Door circulair als leidraad te nemen, werd de lat direct hoog gelegd.

Wie trekt de kar?
Eerst het eindresultaat: wat tot begin 2020 een grote oude schuur was waar ooit aardappels, andere gewassen en landbouwwerktuigen waren opgeslagen, is zo’n 7 maanden later een circulair bedrijfsverzamelgebouw met de uitstraling van nieuwbouw. De materialenlijst (zie kadertekst 2 onderaan) legt een hoofdzenuw bloot in het circulair bouwen: het kost veel tijd om geschikte bouwmaterialen te vinden en die op het juiste moment beschikbaar te hebben. Ook het proces van ontwerp-uitvoering-materiaalkeuze is moeilijk te plannen en te stroomlijnen. Want op welk moment stapt de aannemer in en start hij de speurtocht naar materialen? In de eerste ontwerpfase of als plannen en wensen al grotendeels vastliggen en calculaties zijn gemaakt? Of moet de architect aan de slag op basis van een lijst met beschikbare materialen die de aannemer heeft opgesteld. Beide routes kennen onontgonnen terrein. Circulair bouwen draait om maakbaarheid, herbruikbaarheid én kwaliteit. Dat betekent volgens architect Erik Brusse veel ballen tegelijk in de lucht houden: “Maatvoering is bijvoorbeeld een interessante discussie vanuit ontwerpersoogpunt. Het is goed als materiaal hergebruikt wordt, maar de voorbeelden die er zijn, zijn vaak een zooitje. Dus dan zal je soms een latje moeten toevoegen, want het eindresultaat moet er goed uitzien.”

“Als je dit 3 of 4 keer doet, dan zie je de eenheidsprijs dalen. En we merken dat onze klanten ons steeds beter vinden, omdat ze weten dat we iets voor ze kunnen betekenen.” 
Martijn Icke, Heembouw Kantoren B.V.

Lees hier het artikel. 

 


Reacties