Jeroen de Jong onderneemt en omarmt

Jeroen de Jong onderneemt en omarmt

"We kunnen erover blijven praten, we kunnen ook wat gaan doen!”. Dat is een uitspraak van een goede vriend van Jeroen de Jong, een ondernemer in hart en nieren. Samen met alle andere ondernemers vormt hij de backbone van de Nederlandse economie. Deze gevleugelde uitspraak hoort en voelt Jeroen bij heel veel ondernemers. Zij stropen de mouwen op en zijn hard bezig om juist de kansen en mogelijkheden aan te grijpen die deze crisis hen aanreikt. Van kleine tot grotere ondernemers, van horeca tot industrie zie je dat er geïnnoveerd en geïnvesteerd wordt waar mogelijk. Gelukkig werpt dit anticyclisch investeren inmiddels haar vruchten af.

Lees de complete beschouwing over ondernemen en vooral het omarmen van de verandering via deze link


Reacties